PROGRAM

Vi kan nu stolt presentera årets innehåll av Kommunikationsdagen 2019!  I år med en ökad valfrihet för dig som deltagare och med vassa föreläsare.

Mätning och Uppföljning

De allra flesta kan enas om att mätning och uppföljning är en viktig del i arbetsprocessen, men har man tid för det? Detta  spår är riktat till dig som behöver konkreta tips i hur man praktiskt skapar tid i vardagen för uppföljning. Det erbjuds även föreläsningar där du får hands-on kompetens i bland annat Google Analytics – för när verktygen krånglar har man inte tid!

Identitet och varumärkesbyggande

I detta spår möter vi representanter från organisationer med en stark intern identitet! Det kommer diskuteras om den senaste forskningen kring förändringskommunikation, storytelling och internkommunikation. För vet du vad din organisations mål är och WHY du gör det du gör?

Tillgänglighet och inkludering

Tänker du att din organisation bör arbeta mer med inkludering och tillgänglighet? I detta spår får du ta del av andras positiva erfarenheter och lärdomar. Vet du till exempel hur en hemsida görs tillgänglig för synskadade?

 

 

Kris och Medier

I detta spår går vi in på djupet i kriskommunikation. Vad behöver medierna för att kunna göra en rättvis rapportering, och vad säger den senaste forskningen? Vi får även insiderinformation om vad som hände med organisation X när de hamnade i en nationell medial kris.