PROGRAM

Program

Om du vill få kontakt med sistaårsstudenter på MKV-programmet inleder du dagen med praktik- och projektmingel där du också registrerar dig. Du som inte vill delta i praktik- och projektminglet kan anlända något senare.

I anmälningsformuläret väljer du de föreläsningar och workshops du vill ta del av. Du behöver inte hålla dig inom antingen Digitalisering eller Hållbarhet, utan kan hoppa mellan spåren. I anmälningsformuläret kommer du att välja ett pass kl 10:50-12 och ett kl 13-14.10. Varje pass består av två olika delar.

TID PROGRAMPUNKT
08:00- 09:00 Praktik- och projektmingel Plats: Orangeriet
08:30-09:00 Registrering och kaffe Plats: Entreplan
09:00-10:40 Öppningstalare Alexander Morad  Sal: He102 JU Aulan
10:50-11:20
DIGITALISERING

Är hemsidan död?


Saab AB, 
Anders Jonzon

 

Sal: Hc218

HÅLLBARHET

Hållbarhet som en självklarhet för varumärkesutveckling

IPM Ulricehamn,  Jesper Fritzon & Anna Carendi

 Sal: Hb116

DIGITALISERING

Fake News

Jönköping University, Hannes Ewehag 

 

Sal: Hb220

HÅLLBARHET

Team, tid och tavla- tre ingredienser för kommunikationsmagi


Jönköping Energi,
Jessica Alaniesse Karlsson

Sal: Hc113

11:30-12:00 DIGITALISERING

Anpassa era sociala medier efter målgruppen

Zooma, Anders Björklund

 

Sal: Hc218

HÅLLBARHET

Kriskommunikation

 

Identx, Lovisa Göransdotter 

 

Sal: Hb116

DIGITALISERING

När lögn blir verklighet

Paneldiskussion, Erik Lindfelt frilans, Anna Hartung Skövde kommun, Marie Johansson Flyckt Hall Media
 Sal: Hb220

HÅLLBARHET

Effektiva möten

Jönköping University,Annika Engström

 

 

Sal:Hc113

12:00-13:00 Lunch Sal: He303 He309, våning 3 
13.00-13.30 DIGITALISERING

Filma med mobilen

Moderskeppet, Josefina Sahlin

 

Sal: Hc113

HÅLLBARHET

Kommunikativt ledarskap

Region Jönköpings län, Carl- Johan Helgesson

  Sal:Hb116

DIGITALISERING

Adaptiv kommunikation

TROSS, Emil Trägårdh


Sal: Hb220

HÅLLBARHET

Storytelling

Noroff School of Technology and Digital Media, Ida Serneberg

 

Sal: Hc218

13:40-14:10 DIGITALISERING

Workshop-Filma och redigera

Jönköping University, Joakim Staf, Markus Hahne, Cecilia Selven

 

Sal: Hc113

HÅLLBARHET

Från början till evighet

 

Domstolsverket, 
Petra Thor Jonzon 

 

 

Sal:Hb116

DIGITALISERING

Hur man behåller lugnet i ett föränderligt digitalt klimat

Yellon, Ella Gustafsson

 

 Sal: Hb220

HÅLLBARHET

Platsmarknadsföring-en trendspaning

 

Placebrander, Helena Nordström

 

Sal: Hc218

14:10-14:30 Fika Plats: Entreplan
14:40-16:00 Key note speaker Cecilia McAleavey Sal: He102 JU Aulan
16:00-18:00 After work Plats: Cafe Arken

På plats finns också fackförbund och branschföreningar, liksom högskolans medie- och kommunikationsforskare och avdelning för externa uppdrag.

Key note speaker

Cecilia McAleavey, Oatly

Oatly gör det enkelt för människor att välja havrebaserade mejeriprodukter, vilket är bra både för hälsan och planeten. Cecilia kommer prata om och ge exempel på hur ett företag genom sin värdegrund, kommunikation och produkter kan skapa engagemang.

Hon kommer ta upp vikten av att vara transparent och utgå ifrån fakta för att bygga förtroende. Vidare kommer Cecilia prata om paradigmskifte och lyfta betydelsen av ett modigt och värderingsstyrt ledarskap och kraften i den digitala konsumentdialogen som framgångsfaktorer för att driva samhällsförändring.

Öppningstalare

Alexander Morad, Bright Mind Agency

Hur kommer kommunikationen att se ut i framtiden och hur möter vi dagens generation på bästa sätt? Företag har i dag en stor utmaning i sin kommunikation då mentaliteten hos användarna är att få svar på allt direkt, utan långa väntetider. Kan man som företag leva upp till förväntningarna eller måste man hitta andra vägar?

Alexander Morad kommer under sitt öppningstal att lansera en kommunikationsplattform som tagits fram tillsammans med Kommunikationsdagen Jkpg. Något som alla på plats kommer att få testa.

I DIGITALISERINGSSPÅRET: 

1. Är hemsidan död?

Anders Jonzon, Saab AB 

Allt mer resurser på kommunikationsavdelningen läggs på sociala medier, många gånger på bekostnad av organisationens egna hemsidor. Innebär detta att hemsidan är på väg att dö? Anders Jonzon är kommunikationschef för Saabs civila affärsområde Industrial Products and Services och har jobbat inom digitalisering av kommunikation i många år. Att kommunicera online med sina målgrupper blir allt mer relevant, men genom vilken kanal?

1. Anpassa era sociala medier efter målgruppen

Anders Björklund, Zooma

Oavsett om du kommunicerar online eller offline finns det några grundläggande regler du måste följa. Tyvärr finns en tendens att glömma dessa tre gyllene regler när du kommer till kommunikation via sociala medier. Kommer din kommunikationsavdelning till denna insikt har ni kommit väldigt långt.

Anders Björklund är vd för digitalbyrån Zooma och en av Sveriges mest kvalificerade online-strateger, med erfarenhet från online och digital transformation från några av europas största B2B-företag, bland annat Saab.

2. Fake news

Hannes Ewehag, Jönköping University

Nyheter och begreppet  ”fake news” diskuteras under denna föreläsning där teorier kopplas ihop med verklighet. 

2. När lögn blir verklighet 

Erik Lindfelt, frilans, Anna Hartung, Skövde kommun, och Marie Johansson Flyckt, Hall Media.

Nu fortsätter vi på temat fake news med en paneldiskussion. I sociala medier är alla och envar sin egen publicist. Vilka blir konsekvenserna för demokratin och tilltron till samhället? Hur påverkar sociala medier-flödet kommuner och andra i offentlig sektor? Vilka lösningar finns på de svårigheter som uppstår? Och hur påverkas de traditionella nyhetsmedierna när människor kallar när allt från det de inte gillar till mänskliga misstag för fake news? Frågan om de traditionella medierna verkligen slå sig för bröstet ställs också. Vilka är riskerna när stora medier går ihop och faktagranskar? Det kanske är i mångfaldens brus som styrkan ligger?

3. Filma med mobilen 

Josefina Sahlin, Moderskeppet

Att producera film med mobilen har en överlägsen fördel: du kan omöjligt skapa film lika snabbt på något annat sätt. Under en inspirerande halvtimme får du ta del av hemligheten bakom snygga videoklipp. Du får också uppslag till hur du kan jobba kreativt med smarta videoappar på mobilen.

3. Workshop – filma och redigera med din egen mobil

Joakim Staf, Markus Hahne, Cecilia Selvén, Jönköping University

Nu gör vi film med mobilen. Du använder din smartphone och både filmar och redigerar. Högskolans videolärare backar upp dig.

4. Adaptiv kommunikation – en nödvändighet för relevans

Emil Trägårdh, Tross

Relevanta budskap är något vi alla omedvetet vant oss vid och något som kommer vara en absolut nödvändighet om några år. I dag har vi alla möjligheter att veta tillräckligt mycket om våra mottagare för att alltid skicka relevanta budskap till rätt målgrupp.

Vi har alla sett reklam för blöjor och rakhyvlar långt innan vi fått vare sig barn eller skägg. Den typen av kommunikation har ett bäst före-datum som har passerat på grund av dess brist på relevans och effektivitet. Därför är adaptiv kommunikation något vi på Tross förespråkar inom såväl e-handel, varumärkesbyggande kampanjer som rekryteringskampanjer.

Det innebär att du som besökare av en e-handel redan vid första klicket på en digital annons som leder dig in på en e-handel lämnar ifrån dig tillräckligt med information för att vi ska veta vilket budskap vi ska visa upp för dig. När du väl är på plats avslöjar ditt besöksbeteende även ytterligare information kring vilken typ av person du kan antas vara. Ditt beteende skapar en bild av vem du är eller i alla fall vilken personlighetstyp du antas vara vilket ökar möjligheterna för oss att exponera ett relevant budskap just för dig.

4. Hur man behåller lugnet i ett föränderligt digitalt klimat

Ella Gustafsson, Yellon 

Den digitala världen har öppnat unika möjligheter att nå ut till många, snabbt och billigt. Att kommunicera och interagera direkt med sin målgrupp, och i den bästa av världar skapa en personlig relation med sina följare. På många sätt är det ett drömscenario för den som vill nå ut med ett varumärke.
Men det går fort framåt. Därför gäller det att vara modig nog att snabbt tänka nytt och kunna hantera att ens expertis plötsligt kan ses som irrelevant. Den här föreläsningen handlar om hur man behåller lugnet i en digital värld som hela tiden förändras. Om vad grundläggande och hållbar digital kommunikation och design kan vara. Och om hur man skapar kommunikation som överlever nya algoritmer, regler och krav. 
 

I HÅLLBARHETSSPÅRET

1. Hållbarhet som en självklarhet i varumärkesutveckling 

Jesper Fritzon och Anna Carendi, IPM Ulricehamn

Vikten av hållbar utveckling för företag och organisationer sammanfattas på ett väldigt greppbart sätt av Yvon Chouinard, grundaren av Patagonia, när han konstaterar att ”There is no business on a dead planet.” Kraven på företagen skärps nu med ökad medvetenhet hos kunderna och nya lagkrav om rapportering av bolagens hållbarhetsarbete. Hållbarhet är nu en av de viktigaste komponenterna i din affärs- och varumärkesutveckling och det  kräver ett strukturerat arbete och en genuin ambition att förändras. Men framför allt gäller det att komma igång och ta första steget.

1. Kriskommunikation

Lovisa Göransdotter, Identx 

De flesta vet att en lyckad kriskommunikation handlar om att kunna ringa in och analysera krisen, att dämpa den med en hållbar strategi och att informera snabbt och transparent kring den. Men varför är det ändå så svårt att kommunicera i en krissituation och varför agerar företagsledningar och organisationer ofta fel och fegt när krisen är ett faktum? Under det här passet kommer jag att resonera kring bland annat rädslor, företagskulturer och mediedramaturgi – och ge mina bästa tips för en modig krishantering.

2. Team, tid, tavla – tre ingredienser för kommunikationsmagi 

Jessica Alaniesse Karlsson, Jönköping Energi

Det här passet handlar om hur kommunikationsteamet på Jönköping Energi jobbar med Lean. Målen ska leda till rätt prioriteringar i vardagen utifrån teamets kapacitet. Genom struktur och ramar kan teamet göra rätt prioriteringar i uppdragen. Att visualisera prioriteringarna gör det tydligt för verksamheten vad som är ”måsten” och vad som är ”vill”.  När de olika delarna är på plats finns det utrymme för teamet att vara kreativt och göra magi – ett hållbart sätt att arbeta.

 2. Effektiva möten 

Annika Engström, Jönköping University 

Antalet möten ökar i många organisationer och många upplever att det blir ohållbart med ett arbetsliv där man springer på möten som inte fungerar bra. Men möten kan ju vara ypperliga tillfällen för att lösa komplexa problem och därmed stimulera lärande och utveckling i organisationer. Det här passet kommer att handla om hur kommunikationen påverkar möteseffektiviteten och hur några olika handgrepp kan göra att möten leder till en mer hållbar organisation.

3. Storytelling i organisationen – om digitaliseringens konsekvenser på samhället

Ida Serneberg, Noroff School of Technology and Digital Media

Ida Serneberg var chefen för sociala medier i Nordic Choice Hotels i sex år. 2015 blev hon en av tre nominerade som årets sociala medier-själ i Norge och har vunnit flera priser för kampanjer och aktiviteter i sociala medier.  Ida pratar om storytelling på alla plan: i sociala medier och i organisationen. Hon fokuserar på digitalisering och vad det faktiskt kan betyda för hållbarheten i samhället.

3. Platsmarknadsföring- en trendspaning 

Helena Nordström, Placebrander

Det pratas ofta om att marknadsföra produkter och tjänster. Men hur marknadsför man en plats för att få fler invånare och besökare? Hur kan företag dra nytta av kraften i ett platsvarumärke? Och hur har digitaliseringen påverkat det här fältet? TEDx-talaren, trendspanaren och platsmarknadsföringsexperten Helena Nordström ger dig inspiration och kunskap.

4. Få det att hända- från början till evighet Förändringskommunikation

Petra Thor Jonzon, Domstolsverket 

Det här passet handlar om en hållbar modell för förändringsarbete. Hur får man 80 självständiga myndigheter och 7000 medarbetare över hela landet med på en förändringsresa? År 2011 påbörjade Kommunikationsavdelningen på Domstolsverket en förändringsresa tillsammans med alla domstolar i Sverige. Utgångspunkten var att i mötet med massmedierna formas bilden av Sveriges Domstolar. Från ett för kommunikationsavdelningen utmanande nuläge har vi nu tagit oss hela vägen fram till ett gemensamt mediearbete för Sveriges Domstolar, först 1.0 och nu i år 2.0. Hur såg modellen för förändringsarbetet ut? Hur skapade vi engagemang och vilja till förändring? Och vilka har varit de viktigaste vägvalen och nycklarna?

4. Kommunikativt ledarskap

Carl- Johan Helgesson, Region Jönköpings län 

Chefen är den viktigaste interna kanalen. Det framgår i undersökning efter undersökning. För en hållbar kommunikativ organisation krävs därför chefer som är trygga i sin kommunikation och som medarbetarna upplever som kommunikativa. Genom förhållningssättet kommunikativt ledarskap kan du hjälpa dina chefer att bli medvetna om och utveckla sina kommunikativa förmågor.

Mat

Förmiddagskaffe, vegetarisk lunch och eftermiddagsfika ingår i anmälningsavgiften. Den är 749 kr inkl. moms.

 

 Facebook https://www.facebook.com/kommunikationsdagenjkpg/

  Linkedin  https://www.linkedin.com/in/kommunikationsdagen-jkpg-541500162/

 Instagram https://www.instagram.com/kommunikationsdagenjkpg/

#kommdagenjkpg