OM

Arbetar du med kommunikation i någon form?

Den 6 november 2019 hålls Kommunikationsdagen Jkpg för första gången. Den är till för dig. Och nästa år är du kanske med som talare eller workshopledare.

Kommunikationsdagen Jkpg är en branschdag som Jönköping University och olika aktörer i kommunikationsbranschen har tagit fram tillsammans. Du möter kommunikationsdirektörer, byråfolk, forskare, branschföreningar, fackförbund och frilansare. Kommunikationsanställda på storföretag och i småkommuner. Människor som du kan lära av och som du kan lära något.

På Kommunikationsdagen Jkpg tar du del av föreläsningar och workshops som du väljer själv. Din organisation får också, om ni vill, möjlighet att vara med på ett rekryteringsmingel där ni kan hitta MKV-studenter för praktik och projektarbeten kommande vårtermin.

Våga komma. Våga nätverka. Våga utvecklas. 

 Facebook https://www.facebook.com/kommunikationsdagenjkpg/

  Linkedin  https://www.linkedin.com/in/kommunikationsdagen-jkpg-541500162/

 Instagram https://www.instagram.com/kommunikationsdagenjkpg/

#kommdagenjkpg