SAMARBETSPARTNERS 2019

Intresserad av att vara med och sponsra Kommunikationsdagen JKPG 2020? Kontakta oss på kommunikationsdagenjkpg2020@gmail.com! 

Vistakulle Fruktodling

Vistakulle Fruktodling är en lokal äppelodling i Jönköping. Området tillhör numera de så kallade ”Östra Vätterbranterna”, ett av UNESCO utsett biosfärsområde som sträcker sig utmed Vätterns sydöstra strand, från den bördiga Skärstadalen i söder till Gränna i norr, med en unik kombination av kultur, jordmåner och klimatzoner. 

Ica supermarket klostergatan

ICA Gruppens hållbarhetsarbete är en strategisk prioritet och integrerat i koncernens alla verksamheter. Tre av ICA Gruppens hållbarhetsmål är att:

  1. ICA Gruppens verksamhet ska vara klimatneutral 2020
  2. 100 procent av ICA Gruppens leverantörer av egna varor i högriskländer ska vara socialt reviderade
  3. ICA Gruppens matsvinn från lager och butik ska halveras till 2025, jämfört med basåret 2016.
 
 

Vitamin Well

För de utsläpp Vitamin Well inte har lyckats reducera klimatkompenserar dem genom certifierade projekt. Kompensationen sker via ett vindkraftsprojekt i norra Indien där en park av vindkraftverk ersätter fossila energikällor och på så sätt minskar utsläppen av koldioxid och andra farliga ämnen. Vitamin Well-flaskor består i dagsläget av 25% återvunnen plast, och under Kommunikationsdagen Jkpg 2019 kommer det finnas pantstationer för att kunna återvinna flaskorna.