VÅR HISTORIA

Det var när projektledaren Åsa Ståhl, kommunikationsstrategen Carl-Johan Helgesson och utbildningsledaren Eva-Lotta Palm slog sina kloka huvuden ihop som idén till Kommunikationsdagen Jkpg föddes. Idén blev till verklighet och varje år arrangeras nu Kommunikationsdagen Jkpg av engagerade studenter!

Tanken med dagen är att den ska föra samman kommunikatörer i regionen som ska bidra med sina erfarenheter i föreläsningar och workshops, för att sedan avslutas med en gemensam AW. Mötesplatsen ska även fungera som en kontaktdag där företag och organisationer får möjlighet till att knyta kontakter med MKV-studenter inför praktik och projektarbeten. Visionen är att Kommunikationsdagen Jkpg blir en årlig mötesplats för alla i och kring Jönköping som arbetar med kommunikation, en mötesplats som är så känd och välrenommerad att alla presumtiva key note speakers vill tala där.


Tidigare projektägaren Eva-Lotta Palm presenterar att Kommunikationsdagen Jkpg:s tre syften är att:

  • vara en mötesplats för olika aktörer inom kommunikationsområdet.
  • hjälpa företag och organisationer att rekrytera MKV-studenter för praktik och projektarbeten.
  • föra samman branschen, forskningen och MKV-utbildningen med varandra.

Bilder från Kommunikationsdagen